Last 

Fixture: Last floor. 

Project: Privat lägenhet.

Architect: Tham & Videgård Hansson.